Historie St. Catharina te Reeuwijk-Dorp

Van maalderij naar kaaspakhuis naar woonbestemming

Op initiatief van pastoor Hakkeling van de Rooms-Katholieke kerk te Reeuwijk-Dorp is in 1913 de Rooms-Katholieke Coöperatieve Landbouwvereniging St. Catharina opgericht. In 1915 is in opdracht van de vereniging het huidige rechterdeel van de maalderij voor veevoer gebouwd. Door de sterke groei is in 1927 de maalderij uitgebreid met het huidige linkerdeel. In 1955 is het achterste deel aan de maalderij toegevoegd.

Vanaf 1980 is het pand door Vergeer Holland in gebruik geweest voor de opslag van kaas. Medio 2018 zijn de bouwdelen uit 1915 en 1927 aangewezen tot gemeentelijk monument. Inmiddels is het pakhuis niet meer in gebruik voor de opslag van kaas en worden plannen gemaakt om het pakhuis te transformeren naar een woonbestemming.

Locatie

In het plangebied St. Catharina onderscheiden we drie plandelen.

  • Het plandeel St. Catharina Pakhuis, het huidige pakhuis.
  • De woningbouw uitbreidingslocatie ten zuiden van St. Catharina Hof.
  • Een natuurzone die zal worden ingericht met groen en water.

St. Catharina van pakhuis naar wonen

Het pakhuis St. Catharina is één van de beeldbepalende gebouwen binnen Reeuwijk-Dorp. Het transformeren van het pakhuis naar een woonbestemming waarmee het leegstaande gebouw weer tot leven wordt gewekt zal een mooie positieve impuls geven aan het centrum van Reeuwijk-Dorp.

De planvorming rond het pakhuis van St. Catharina vindt thans plaats. Bij deze planvormig wordt gekeken naar een bandbreedte van één woning tot maximaal zes woningen.

Het exterieur van de bouwdelen uit 1915 en 1927 zal zoveel mogelijk in de oude luister worden hersteld, het bouwdeel uit 1955 zal waarschijnlijk worden geamoveerd. Voor de planvorming is een architect aangetrokken gespecialiseerd in restauraties. Aangezien het een gemeentelijk monument betreft worden de plannen afgestemd met de erfgoedcommissie, dit staat borg staat voor een weloverwogen en zorgvuldig proces.

OverzichtPlangebiedVolumes A3 300DPI 09 01 2024 LR

St. Catharina Hof

Ten zuiden van het pakhuis St. Catharina wordt rondom een hofje een kleinschalig woonwijkje ontwikkeld met een diversiteit aan woningen voor verschillende doelgroepen.

St. Catharina Hof omvat 12 rijwoningen met zowel compacte als zeer royale eengezinswoningen als ook een beneden- en een bovenwoning. Langs de buitenrand van St. Catharina Hof worden, met zicht op de omliggende natuur en weilanden, 7 vrijstaande woningen gerealiseerd.

Het centrale hofje wordt, met een mix van beplanting en bomen, een ontmoetingsplek voor de omwonenden en een speelplek voor kinderen.

Nieuws
1901 29 P01 2024 01 09 LR

17 januari 2024
Inloopavond ontwerp
bestemmingsplan

Woensdagavond 17 januari wordt in Gasterij Vergeer aan de Dorpsweg 32 in Reeuwijk-Dorp ten behoeve van het gepubliceerde ontwerp bestemmingsplan een inloopavond gehouden. 

Tijdens deze inloopavond, die start om 19.00 uur en eindigt om 20.30 uur, bent u van harte welkom om u over de plannen te laten informeren en vragen te stellen.

Informatieavond
6 oktober 2022

Tijdens de jaarbijeenkomst van het Dorpsteam op donderdagavond 6 oktober bij Gasterij Vergeer, heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend gemaakt dat zij met Vergeer Holland afspraken heeft gemaakt over de transformatie van St. Catharina naar een functie wonen en dat er circa 13 tot 15 woningen gebouwd gaan worden op de locatie ten zuid-oosten van St. Catharina evenwijdig aan Reesvelt I.

Lancering van
de website

Vandaag, 4 oktober, is de website live gegaan. Door middel van deze website zullen wij je hier informeren over de plannen, de planning en ander nieuws.

Wij hopen spoedig meer informatie met je te kunnen delen. Via het contactformulier onder aan deze website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Indicatieve tijdlijn

Bouwrijpmaken /aanbrengen voorbelasting

Oplevering

woningen

Ojt3ha3e5hqn9mjtlx76

Start
bestemmingsplan procedure

Start bouw
woningen

Indicatieve tijdlijn

Bouwrijpmaken / aanbrengen voorbelasting

Oplevering
woningen


2023
2024
2025
2026
2027

Start
bestemmingsplan procedure

Start bouw

Heb je een vraag?

Wil je op de hoogte worden gehouden van de plannen, meld je dan via het contactformulier aan voor de nieuwsbrief.

Voor vragen en tips kun je ook het contactformulier gebruiken. Het voornemen is om éénmaal per drie à vier maanden een nieuwsbericht te plaatsen en een nieuwsbrief te sturen aan degenen die zich hiervoor hebben aangemeld. Bij aanvang zullen we ook éénmaal per drie à vier maanden op de vragen en tips reageren.